Havalandırma Tesisatı proje uygunluk raporu verilmektedir.