Yangın tesisatı proje uygunluk raporu verilmektedir.