Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma düzeyi ölçümleri COHSR-928-1-IPG-039 standardına uygun olarak yapılmaktadır.