1. Tüm Vücut Titreşim Ölçümü

Ölçümler TS EN 1032+A1, ISO 2631-1 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.