1. Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

Ölçümler TS 2607 ISO 1996 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.